Vitajte na našich stránkach      

 

Vznikli sme v roku 2006, ako prvé Súkromné detské opatrovateľské centrum v meste Nové Zámky s kapacitou 15 detí.

 

Prvoradým cieľom nášho zariadenia je zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj Vašich detí a to uprednostnením kvality a odbornosti pred kvantitou a neprofesionalitou, výsledkom čoho je 12-ročná spokojnosť našich detí a ich rodičov. Po ukončení pobytu v našich jasličkách je Vaše dieťa samostatné, schopné začleniť sa do nového kolektívu a pripravené na vstup do materskej školy.

 

Teší sa na Vás kolektív Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa SEVERKA pod vedením riaditeľky Mgr. Alžbety Holkovej.
 

 

 

                                                                      

 

 

SEVERKA

najjasnejšia medzi hviezdami


 

 

 

Zodpovedný riaditeľ
Mgr. Alžbeta Holková

SEVERKA, Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa splnilo všetky podmienky pre zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vykonal dňa 22.08.2018 zápis do registra v súlade s § 81 písm. p) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Kontakt

SEVERKA, Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Slovenská č.20
940 01 Nové Zámky

IČO: 41714792, DIČ: 10755637

tel.č.:
0949 862 260
0907 229 000

jasleseverka@centrum.sk